เกี่ยวกับอีสานเดลี่

       “อีสานเดลี่” เว็บไซท์ที่ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูล แบ่งปันเผยแพร่ และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับ “อีสาน” ไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับของคนอีสาน อีสานเดลี่ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยใช้ประสบการณ์ความเป็นลูกอีสานขนานแท้ มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้แฟนเพจของอีสานเดลี่ ได้รู้จักการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของคนอีสาน รวมไปจนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาหารการกินต่างๆ ของคนอีสาน ที่สามารถหาได้จากซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตลอดทั้งปี และเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป อีสานเดลี่จึงจัดรวบรวมข้อมูลให้อยู่ในรูปของเว็บไซท์ เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและต้นทุนไม่สูงเท่ากับวิธีอื่นๆ

       แดนดินถิ่นที่ราบสูงยังมีเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความสวยงามทางธรรมชาติ ความแซบของอาหารอีสาน ความปราณีตอ่อนช้อย งานศิลป์ ที่รังสรรค์มาจาก ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้าน คนอีสาน ไม่ได้อาศัยอยู่แค่ในภูมิภาคอีสานเท่านั้น แต่มีการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานในที่ห่างไกลบ้าง หรือต่างประเทศบ้าง ทีมงานอีสานอีสานเดลี่จึงได้สร้างเว็บไซท์นี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเป็นสื่อกลางและศูนย์รวมใจของคนอีสานที่อยู่ในทุกที่ ให้สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหว รวมไปจนถึงวิวัฒนาการ การทำอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย ให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่คนอีสานไปตราบนานเท่านาน 

วัตถุประสงค์ของอีสานเดลี่

  1. สูตรการทำอาหารอีสาน รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน
  2. อนุรักษ์ และ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
  3. สังคมออนไลน์ของคนอีสาน
  4. เว็บไซท์ที่เปิดให้บริการแบบสาธารณะ จะสมัครสมาชิกหรือไม่ก็ได้
  5. รายได้จากผู้สนับสนุน นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซท์ต่อไป

ร่วมโฆษณากับอีสานเดลี่

หากสนใจที่จะร่วมงานกับอีสานเดลี่หรือไม่? เรามีบริการเสนอโฆษณา เขียนบล็อกของท่าน และการส่งเสริมสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

info@esandaily.com