การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ใช้ได้หลากหลายเมนู

พืชสมุนไพรท้องถิ่นในเขตร้อน ที่มีลักษณะเป็นกอคล้ายหญ้าและมีใบสูงยาวและมีกลิ่นเฉพาะตัว นอกจากนำมาใช้ประกอบอาหาร ปรุงแต่งกลิ่นในอาหาร และสามารถทำเครื่องดื่มได้แล้ว ยังถูกนำไปใช้ในหลากสาขา เช่น เครื่องหอม สมุนไพรสปา การบำบัดด้วยกลิ่น หรือแม้กระทั่งนำมาสกัดทำเป็นยารักษาโรค โดยมีความเชื่อว่ามีสารที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียกับยีสต์ได้ ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดและลดไข้ และเป็นส่วนผสมในสารที่ช่วยไล่ยุงได้ เชื่อกันว่าหากทุกคนได้อ่านจากบทความข้างต้นแล้ว ก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าสมุนไพรชนิดนี้คืออะไร? สมุนไพรที่ว่านั้นก็คือ “ตะไคร้” นั่นเอง การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ที่ว่านี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แถมยังสามารถสร้างรายได้ ได้ดีอีกด้วย

“ตะไคร้ พืชสมุนไพรที่มากมายด้วยคุณประโยชน์”

ตะไคร้เป็นพืชเครื่องเทศและเป็นทั้งสมุนไพรอย่างหน่ึง ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยได้หลากหลายชนิด ไม่ว่า จะเป็นอาหารจําพวกยํา หรือเครื่องแกงต่างๆ หรือแม้แต่เมนูที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่าง “ต้มยํากุ้ง” ซึ่งเป็นอาหารท่ีทำให้ทุกคนคนรู้จักกันไปทั่วโลกก็ยังมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบด้วย วิวัฒนาการในการบริโภคอาหารของผู้คนในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

ปัจจับันมีการผลิตเครื่องปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค จึงมีการคิดค้นทำเครื่องปรุงสำเร็จรูปวางจำหน่ายทั่วไป ทำให้ตลาดตะไคร้เริ่มแผ่วงกว้างมากยิ่งไปอีก เนื่องจากการบริโภคที่มีสูงมากขึ้นทุกวัน จึงทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกและให้ความสนใจในการปลูกตะไคร้กันมากขึ้น แต่ทั้งน้ีผลผลิตจะต้องมีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดด้วย วันนี้ทีมงานอีสานเดลี่จึงอยากนำเสนอเคล็ดลับดีๆใน การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ให้ได้ผลผลิตที่ดี และมีผลตอบแทนสูง ซึ่งการปลูกตะไคร้นั้นเกษตรกรจําเป็นจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการตลาดเป็นอย่างดี

  • การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ที่ปลูกง่าย 

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหน่อหรือเหง้าไปปลูกเป็นกอใหม่ การเตรียมพันธุ์ในการปลูกเพื่อให้ได้ผลดีและเจริญเติบโตได้รวดเร็ว เกษตรกรจะต้องคัดเลือกท่อนพันธุ์ก่อน จากนั้นตัดรากออกให้หมด แล้วแช่ในถังน้ำสะอาด ให้น้ำสูงท่วมท่อนพันธุ์ประมาณ 5 เซนติเมตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์รากจะเริ่มงอกใหม่ ถ้าน้ำลดก็ให้เติมน้ำไปเรื่อยๆ จนครบ 1 สัปดาห์และให้ระดับน้ำคงที่ตลอดเวลา

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

หลังจากนั้นนำมาเพาะในถุงดำก่อนสักประมาณ 1 สัปดาห์จากนั้นค่อยย้ายลงร่องปลูก ในถุงเพาะจะต้องใช้หน้าดิน 2 ส่วนผสมกับแกลบดำและปุ๋ยคอกอย่างละส่วนในการเพาะ ภายใน1 ถุงเพาะใช้ท่อนพันธุ์ 2 ท่อน

  • การเตรียมแปลงการปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร 

ทำได้โดยการไถ คราดเกลี่ยดินตากก่อนประมาณ 7 วันเพื่อกําจัดวัชพืช โรคและแมลงในแปลงออกก่อน จากนั้นไถพรวนดินอีกรอบเพื่อย่อยดินอีกครั้ง ขั้นตอนต่อมาคือการยกร่องทําแบบเดียวกับการปลูกพืชผักโดยท่ัวๆ ไป ต้องยกร่องให้ระบายน้ำได้ระหว่างร่อง ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50×50 เซนติเมตรโดยประมาณ แล้วนําส่วนของหน่อพันธุ์ที่เพาะไว้แล้วมาขุดหลุมปลูกลงไปตรงกลางร่อง ระหว่างข้างร่อง หรือกลางร่อง หลุมละประมาณ 1-2 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่เราจะใช้หน่อหรือเหง้าประมาณ 6,400–12,800 ต้น แล้วแต่ระยะห่างระหว่างเหง้า

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

  • การให้น้ําสามารถทําได้ 3 แบบ คือ 

แบบที่ 1ให้น้ําแบบสปริงเกอร์โดยการติดตั้งสปริงเกอร์รดน้ำจากด้านบนลงมา วิธีน้ำจะใช้น้ำค่อนข้างมากจนกว่าจะเปียกลงไปชั้นล่างของดิน

แบบที่ 2  ปล่อยน้ําไหลเข้าร่องพอให้ดินเปียก วิธีนี้จะต้องใช้น้ำมาก แต่พื้นที่มนการปลูกจะต้องปรับให้ได้ระดับเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้ทุกพื้นที่ และจะทำให้ดินชื้นนานกว่าวิธีอื่น เนื่องจากใช้ปริมาณน้ำเยอะ   

แบบที่ 3 คือการทำเป็นระบบน้ำหยด ให้หยดลงตรงกลางของแต่ละกอเลย วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถประหยัดน้ำได้เยอะกว่าวิธีอื่น หากเกษตรกรมีน้ำไม่เพียงพอก็สามารถใช้วิธีนี้ได้

  • การให้ปุ๋ย

หลังจากการปลูกไปแล้วประมาณ 20-50 วัน เราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยสังเกตได้จากตะไคร้จะเริ่มแตกกอใหม่ ในช่วงตั้งแต่ 120-150 วันใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 เดือนละคร้ัง

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

เนื่องเป็นช่วงแรกที่ตะไคร้จะเริ่มขยายพันธุ์ได้เต็มที่ จึงจำเป็นจะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตส่วนของเหง้าและใบ

  • การดูแลรักษาตะไคร้

การดูแลรักษานั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด เนื่องจากตะไคร้เป็นพืชที่ทนต่อโรคแมลงอย่างมาก อีกทั้งยังทนแล้งได้ดี ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษา ปัญหาท่ีมักพบบ่อยๆกับ ต้นตะไคร้บ้าน คือ จะมีหนอนกอเข้าไปทําลายในระยะที่ต้นกําลังเจริญเติบโต เกษตรกรสามารถป้องกันได้ด้วย การกําจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด ไม่ให้รก และดูแลให้ต้นตะไคร้แข็งแรงโดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดินหรือปุ๋ยคอกนั่นเอง เพียงเท่านี้ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ตะไคร้จะเริ่มให้ผลผลิตได้หลังจากการปลูกไป 90 วัน 3 เดือนกับผลตอบแทนที่ได้รับนับว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเเน่นอน

การปลูก ตะไคร้พืชสมุนไพร

เนื่องจากการปลูกที่ง่าย ศัตรูน้อย โรคไม่ค่อยมี แถมต้นทุนในการผลิตก็ไม่ได้สูงมาก หากแต่เราใส่ใจ ให้เวลา ลงแรงไปอีกนิดหน่อย กลายเป็นเศรษฐีรายย่อยได้เลยทีเดียว เมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นแล้ว ถือคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอน ไว้โอกาสหน้าทางทีมงานอีสานเดลี่จะมานำเสนอบทความดีๆมาฝากกันอีกแน่นอน  

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

 

Tags: การปลูกตะไคร้, การปลูกผัก, ของอร่อย, ของแซบ, ต้มยำ, ตะไคร้, ตะไคร้หอม, ประโยชน์มากมาย, ปลูกง่าย, ปลูกตะไคร้, ผักปลอดสาร, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลูกง่าย, ผักสด, ผักสวนครัว, ผักเพื่อสุขภาพ, วิตามิน, สมุนไพร, สร้างรายได้, สุดยอดผัก, อร่อย, ออร์การนิค, อาชีพเสริม, อิสาน, อีสาน, แซบ, ไล่ยุง

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ใช้ได้หลากหลายเมนู

พืชสมุนไพรท้องถิ่นในเขตร้อน ที่มีลักษณะเป็นกอคล้ายหญ้าและมีใบสูงยาวและมีกลิ่นเฉพาะตัว นอกจากนำมาใช้ประกอบอาหาร ปรุงแต่งกลิ่นในอาหาร และสามารถทำเครื่องดื่มได้แล้ว ยังถูกนำไปใช้ในหลากสาขา เช่น เครื่องหอม สมุนไพรสปา การบำบัดด้วยกลิ่น หรือแม้กระทั่งนำมาสกัดทำเป็นยารักษาโรค โดยมีความเชื่อว่ามีสารที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียกับยีสต์ได้ ช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวดและลดไข้ และเป็นส่วนผสมในสารที่ช่วยไล่ยุงได้ เชื่อกันว่าหากทุกคนได้อ่านจากบทความข้างต้นแล้ว ก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าสมุนไพรชนิดนี้คืออะไร? สมุนไพรที่ว่านั้นก็คือ “ตะไคร้” นั่นเอง การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ที่ว่านี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร แถมยังสามารถสร้างรายได้ ได้ดีอีกด้วย

“ตะไคร้ พืชสมุนไพรที่มากมายด้วยคุณประโยชน์”

ตะไคร้เป็นพืชเครื่องเทศและเป็นทั้งสมุนไพรอย่างหน่ึง ที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยได้หลากหลายชนิด ไม่ว่า จะเป็นอาหารจําพวกยํา หรือเครื่องแกงต่างๆ หรือแม้แต่เมนูที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่าง “ต้มยํากุ้ง” ซึ่งเป็นอาหารท่ีทำให้ทุกคนคนรู้จักกันไปทั่วโลกก็ยังมีตะไคร้เป็นส่วนประกอบด้วย วิวัฒนาการในการบริโภคอาหารของผู้คนในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

ปัจจับันมีการผลิตเครื่องปรุงอาหารไทยสําเร็จรูป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค จึงมีการคิดค้นทำเครื่องปรุงสำเร็จรูปวางจำหน่ายทั่วไป ทำให้ตลาดตะไคร้เริ่มแผ่วงกว้างมากยิ่งไปอีก เนื่องจากการบริโภคที่มีสูงมากขึ้นทุกวัน จึงทำให้เกษตรกรเริ่มหันมาปลูกและให้ความสนใจในการปลูกตะไคร้กันมากขึ้น แต่ทั้งน้ีผลผลิตจะต้องมีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดด้วย วันนี้ทีมงานอีสานเดลี่จึงอยากนำเสนอเคล็ดลับดีๆใน การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ให้ได้ผลผลิตที่ดี และมีผลตอบแทนสูง ซึ่งการปลูกตะไคร้นั้นเกษตรกรจําเป็นจะต้องมีการวางแผนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตและการตลาดเป็นอย่างดี

  • การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร ที่ปลูกง่าย 

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแยกหน่อหรือเหง้าไปปลูกเป็นกอใหม่ การเตรียมพันธุ์ในการปลูกเพื่อให้ได้ผลดีและเจริญเติบโตได้รวดเร็ว เกษตรกรจะต้องคัดเลือกท่อนพันธุ์ก่อน จากนั้นตัดรากออกให้หมด แล้วแช่ในถังน้ำสะอาด ให้น้ำสูงท่วมท่อนพันธุ์ประมาณ 5 เซนติเมตร แช่ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์รากจะเริ่มงอกใหม่ ถ้าน้ำลดก็ให้เติมน้ำไปเรื่อยๆ จนครบ 1 สัปดาห์และให้ระดับน้ำคงที่ตลอดเวลา

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

หลังจากนั้นนำมาเพาะในถุงดำก่อนสักประมาณ 1 สัปดาห์จากนั้นค่อยย้ายลงร่องปลูก ในถุงเพาะจะต้องใช้หน้าดิน 2 ส่วนผสมกับแกลบดำและปุ๋ยคอกอย่างละส่วนในการเพาะ ภายใน1 ถุงเพาะใช้ท่อนพันธุ์ 2 ท่อน

  • การเตรียมแปลงการปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร 

ทำได้โดยการไถ คราดเกลี่ยดินตากก่อนประมาณ 7 วันเพื่อกําจัดวัชพืช โรคและแมลงในแปลงออกก่อน จากนั้นไถพรวนดินอีกรอบเพื่อย่อยดินอีกครั้ง ขั้นตอนต่อมาคือการยกร่องทําแบบเดียวกับการปลูกพืชผักโดยท่ัวๆ ไป ต้องยกร่องให้ระบายน้ำได้ระหว่างร่อง ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 50×50 เซนติเมตรโดยประมาณ แล้วนําส่วนของหน่อพันธุ์ที่เพาะไว้แล้วมาขุดหลุมปลูกลงไปตรงกลางร่อง ระหว่างข้างร่อง หรือกลางร่อง หลุมละประมาณ 1-2 ต้น ในพื้นที่ 1 ไร่เราจะใช้หน่อหรือเหง้าประมาณ 6,400–12,800 ต้น แล้วแต่ระยะห่างระหว่างเหง้า

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

  • การให้น้ําสามารถทําได้ 3 แบบ คือ 

แบบที่ 1ให้น้ําแบบสปริงเกอร์โดยการติดตั้งสปริงเกอร์รดน้ำจากด้านบนลงมา วิธีน้ำจะใช้น้ำค่อนข้างมากจนกว่าจะเปียกลงไปชั้นล่างของดิน

แบบที่ 2  ปล่อยน้ําไหลเข้าร่องพอให้ดินเปียก วิธีนี้จะต้องใช้น้ำมาก แต่พื้นที่มนการปลูกจะต้องปรับให้ได้ระดับเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้ทุกพื้นที่ และจะทำให้ดินชื้นนานกว่าวิธีอื่น เนื่องจากใช้ปริมาณน้ำเยอะ   

แบบที่ 3 คือการทำเป็นระบบน้ำหยด ให้หยดลงตรงกลางของแต่ละกอเลย วิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถประหยัดน้ำได้เยอะกว่าวิธีอื่น หากเกษตรกรมีน้ำไม่เพียงพอก็สามารถใช้วิธีนี้ได้

  • การให้ปุ๋ย

หลังจากการปลูกไปแล้วประมาณ 20-50 วัน เราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยสังเกตได้จากตะไคร้จะเริ่มแตกกอใหม่ ในช่วงตั้งแต่ 120-150 วันใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 เดือนละคร้ัง

การปลูก ตะไคร้ พืชสมุนไพร

เนื่องเป็นช่วงแรกที่ตะไคร้จะเริ่มขยายพันธุ์ได้เต็มที่ จึงจำเป็นจะต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตส่วนของเหง้าและใบ

  • การดูแลรักษาตะไคร้

การดูแลรักษานั้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด เนื่องจากตะไคร้เป็นพืชที่ทนต่อโรคแมลงอย่างมาก อีกทั้งยังทนแล้งได้ดี ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษา ปัญหาท่ีมักพบบ่อยๆกับ ต้นตะไคร้บ้าน คือ จะมีหนอนกอเข้าไปทําลายในระยะที่ต้นกําลังเจริญเติบโต เกษตรกรสามารถป้องกันได้ด้วย การกําจัดวัชพืชในแปลงให้สะอาด ไม่ให้รก และดูแลให้ต้นตะไคร้แข็งแรงโดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดินหรือปุ๋ยคอกนั่นเอง เพียงเท่านี้ผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาด ตะไคร้จะเริ่มให้ผลผลิตได้หลังจากการปลูกไป 90 วัน 3 เดือนกับผลตอบแทนที่ได้รับนับว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเเน่นอน

การปลูก ตะไคร้พืชสมุนไพร

เนื่องจากการปลูกที่ง่าย ศัตรูน้อย โรคไม่ค่อยมี แถมต้นทุนในการผลิตก็ไม่ได้สูงมาก หากแต่เราใส่ใจ ให้เวลา ลงแรงไปอีกนิดหน่อย กลายเป็นเศรษฐีรายย่อยได้เลยทีเดียว เมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นแล้ว ถือคุ้มค่ากับการลงทุนแน่นอน ไว้โอกาสหน้าทางทีมงานอีสานเดลี่จะมานำเสนอบทความดีๆมาฝากกันอีกแน่นอน  

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: การปลูกตะไคร้, การปลูกผัก, ของอร่อย, ของแซบ, ต้มยำ, ตะไคร้, ตะไคร้หอม, ประโยชน์มากมาย, ปลูกง่าย, ปลูกตะไคร้, ผักปลอดสาร, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลูกง่าย, ผักสด, ผักสวนครัว, ผักเพื่อสุขภาพ, วิตามิน, สมุนไพร, สร้างรายได้, สุดยอดผัก, อร่อย, ออร์การนิค, อาชีพเสริม, อิสาน, อีสาน, แซบ, ไล่ยุง