ปลูกผัก หลากหลาย สร้างรายได้หลายทาง

ปลูกผัก หลากหลาย ความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นั่นเป็นเรื่องที่ดีและยังส่งผลดีให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางพันธุกรรมในการปลูกพืชผักที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของเราทุกๆคน เรายังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาคุณภาพความสมดุลให้ดินในสวน และยังสามารถปรับปรุงดิน เพื่อดึงดูดแมลงและสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผักที่เราปลูก ด้วยการปลูกผักหลายชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกเนื่องจากพืชบางชนิดสามารถช่วยป้องกังศัตรูพืชหรือโรคพืชได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลายในสวนผักของเราคือการปลูกแบบผสมผสานหรือปลูกผักต่างชนิดกันในระยะใกล้กัน ตัวอย่างเช่น การปลูกถั่วหรือถั่วใกล้กับข้าวโพดสามารถช่วยปรับปรุงดินได้โดยการตรึงไนโตรเจน และการปลูกโหระพาใกล้กับมะเขือเทศสามารถช่วยไล่แมลงศัตรูพืชได้ อีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลายคือการ ปลูกผัก หลากหลาย ชนิด ซึ่งอาจรวมถึงผักชนิดเดียวกันหลายพันธุ์ รวมทั้งผักต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะปลูกมะเขือเทศเพียงชนิดเดียว คุณสามารถปลูกได้หลายๆ พันธุ์ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีรสชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลูกผักประเภทต่างๆ เช่น มะเขือเทศ พริก และมะเขือ ซึ่งล้วนอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากประโยชน์สำหรับสวนของเราแล้ว การปลูกผักหลากหลายชนิดยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย คุณสามารถปรับสมดุลระบบนิเวศในท้องถิ่นและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปลูกผักหลากหลายประเภท สิ่งนี้สามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและลดผลกระทบของการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม

“การปลูกผักสวนครัวแบบหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นรายได้ตลอดทั้งปี”

โดยรวมแล้ว การปลูกพืชผักหลากหลายชนิดเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสวนที่ดีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยการส่งเสริมความหลากหลายในสวนผักของเรา และยังได้ผักสดกับที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ต้องยอมรับว่าการปลูกผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้อีกหนึ่งทาง นอกเหนือจากการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อยในการปลูกแถมเรายังได้ความสดใหม่ของผักที่เราปลูกเองจากสวนมาประกอบอาหารเองได้เมื่อเราต้องการ การปลูกจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย เกษตรกรสามารถใช้น้ำบาดาลหรือน้ำจากบ่อธรรมชาติได้เช่นกัน

ปัจจัยหลักในการปลูกพืชที่เราคำนึงถึงมีดังนี้

1.การเลือกผักสำหรับการ ปลูกผัก หลากหลาย

ควรเลือกผักให้ได้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ โดยผักบางชนิดสามารถปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้นานเลยทีเดียว เช่น มะเขือ พริก โหระพา แมงลัก กะเพรา ข่า ตระไคร้ ถั่วพูและอีกมากมาย และการปลูกจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและฤดูกาลด้วย

2.แสงแดดและร่มเงา 

พืชผักสวนครัวทุกชนิดจำเป็นต้องสังเคราะห์แสง และต้องการแสงแดดในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการปลูกด้วย เพราะอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักด้วย

ตัวอย่างสแลนกันแดด 50%

สภาพพื้นที่ที่ไม่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรปลูกพืชผักที่เจริญเติบโตใน ร่มได้ เช่น ชะพลู สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักแขยง ผักกาดเขียวปลี ใบบัวบก เป็นต้น สภาพพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรเลือกผักที่สามารถเจริญเติบโต ได้ในแสงปกติ เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกวางตุ้ง พริก มะเขือ มะละกอ ฟัก ฟักทอง โหระพา กะเพรา ถั่วพู แตงกวา  เป็นต้น

3.การวางแผลนในการ ปลูกผัก หลากหลาย

ผักแต่ละชนิดมีอายุในการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันรวมถึงฤดูกาลในการปลูกด้วย การเลือกปลูกที่เหมาะสมจะทำให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เราจึงจำแนกการปลูกผักตามอายุการเก็บเกี่ยวได้3 ประเภทดังนี้

 • ผักที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อย (น้อยกว่า 1ไปจนถึง 2 เดือน) เช่น ผักชี ผักชีลาว ต้นหอม ผักกาดหอม ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า แตงกวา ผักโขม

ผักชี ปลูกผัก หลากหลาย ผักกาดเขียวปลี ปลูกผัก หลากหลาย ผักสลัด ปลูกผัก หลากหลาย ผักชีลาว ปลูกผัก หลากหลาย

 • ผักที่ใช้ระยะเวลาปลูกปานกลาง ( มากกว่า2 ไม่เกิน 5 เดือน) เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ บวบ ฟักทอง มันเทศ พริก

มะเขือเทศ ปลูกผัก หลากหลาย พริกขาว ปลูกผัก หลากหลายฟักทอง ปลูกผัก หลากหลาย

 • ผักที่ใช้เวลานานในการปลูก มากกว่า 5 ชะพลู เดือนขึ้นไป ได้แก่ ผักหวาน ชะอม โหระพา แมงลัก กะเพรา กระชาย ถั่วพู ตระไคร้ ขิง ข่า ขมิ้น

 

4.ฤดูกาลในการ ปลูกผัก หลากหลาย

การเลือกปลูกผักให้ถูกต้องตามฤดูกาล ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้การดูแลรักษาก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เพราะโรคและแมลงก็จะน้อยตามไปด้วย วันนี้เราจึงเคล็ดลับดีในการเลือกผักให้ถูกต้องตามฤดูกาลจำแนกตามฤดูมาฝากกัน

 • กุมภาพันธุ์-เมษายน เป็นช่วงหน้าร้อนจัดของทุกปี ผักที่ปลูกควรมีอาจจะต้องใช้สแลนกันแดด 50% ช่วยด้วยก็ได้ ผักที่สามารถปลูกได้ในเดือนนี้คือ ต้นหอม ผักกาดขาว หอมแดง มะเขือเทศ กระเทียม
 • พฤษภาคม-กรกฏาคม เป็นช่วงปลายฤดูร้อนเข้าหน้าฝน จะทำให้ดินเริ่มมีความชื้นมากขึ้น ผักเหมาะกับช่วงเดือนนี้ได้แก่ หอมแดง คะน้า ข้าวโพด กวางตุ้ง ถั่วพู ผักบุ้ง
 • สิงหาคม-ตุลาคม ปลายฝนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ดินยังคงพอมีความชื้นอยู่บ้าง พืชผักที่เหมาะกับอากาศเดือนนี้ได้แก่ ผักโขม ต้นหอม หอมแดง ผักชีลาว ผักบุ้ง พริก มะเขือ คะน้า ผักกาดหอม กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี มันแกว
 • พฤศจิกายน-มกราคม เป็นช่วงฤดูหนาว ผักส่วนใหญ่จะชอบอากาศที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไป ผักที่เหมาะในฤดูนี้ได้แก่ ต้อนหอม ผักกาดขาว มะเขือเทศ หอมแดง กระเทียม กวางตุ้ง คะน้า พริก มะเขือ

วิธีการปลูกผักสวนครัว 

1.ขั้นตอนแรกการเตรียมดิน

การเตรียมแปลงปลูก

ถางวัชพืชออกให้หมดจากนั้นขุดดินแล้วใช้คราดตีให้ดินแตกละเอียดและเกลี่ยให้ดินเสมอกันเพื่อไม่ให้น้ำขังในส่วนใดส่วนหนึ่งของแปลงปลูก  เก็บวัชพืชออกให้หมด แล้วตากหน้าดินไว้สักประมาณ 7 วันก่อนการปลูก เราสามารถปลูกในดินโดยตรงได้เลยโดนยกแปลงปลูกกว้างประมาณหนึ่งเมตร ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยว่าเราจะให้ยาวแค่ไหน แล้วทำการโรยปุ๋ยคอกหรือแกลบเผาก็ได้แล้วใช้คราดเกลี่ยให้ทั่ว เพื่อให้ดินสามารถเก็บความชื้นที่พอเหมาะในการปลูกพืช วิธีการตรวจเช็คว่าดินแห้งหรือชื้นเกินไปทำได้จากการกำดินหากดินไปก้อนแสดงว่ามีความชื้นอยู่ หากดินแตกแสดงว่าดินแห้งเกินไป ดินที่เหมาะในการปลูกควรมีความชื้นที่พอเหมาะ ผักจึงจะสามารถงอกได้

2. การปลูกพืชผักที่ใช้เมล็ดใน การปลูก

การปลูกอาจทำได้หลากหลายวิธีเช่นกัน พืชผักบางชนิดใช้เมล็ด บางชนิดใช้ลำต้นปักชำ บางชนิด สามารถหว่านหรือหยดเมล็ดปลูกได้เลย บางชนิดจำเป็นต้องเพาะต้นกล้าก่อน แล้วจึงย้ายปลูก การปลูกด้วยเมล็ดสามารถทำได้ 3 วิธี

 • การเพาะต้นกล้าก่อนการนำไปปลูก

วิธีนี้เหมาะกับฤดูฝนเพราะจะทำให้การดูแลต้นกล้าง่ายขึ้นและมีมีโอกาสในการรอดตายสูง รอจนกว่าต้นกล้าแข็งแรงเต็มที่แล้วค่อยย้ายลงแปลงปลูก

 • การหว่านเมล็ดลงไปในแปลงปลูกโดยตรง

วิธีนี้ง่ายสะดวกและรวดเร็วในการปลูกแต่วิธีนี้จะสิ้นเปลืองเมล็ดและจะกระจายตัวไม่ดีอาจจำเป็นต้องใช้ทรายผสมเพื่อให้เมล็ดกระจายตัวได้ดีเวลาหว่านเมล็ดและวิธีนี้ไม่สามารถกำหนดระยะห่างในการปลูกได้

 •  การหยดหลุม

วิธีนี้จะกำหนดระยะของต้นพืชผักได้ มักจะใช้กับพืชผักที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ เช่น แตงโม ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา การปลูกด้วยวิธีนี้จะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ แต่จะต้องเอาใจใส่ในการดูแลต้นอ่อนขณะงอกออกมาใหม่ๆ

 • การปลูกด้วยส่วนขยายพันธุ์อื่นๆ

การปลูกด้วยวิธีนี้จะใช้ส่วนอื่นๆในการขยายพันธุ์นอกเหนือจากเมล็ด เช่น กิ่ง หัว ไหล ข้อดีของการปลูกพืชผักด้วยวิธีนี้คือโตเร็ว ไม่กลายพันธุ์ ลำต้นแข็งแรง ประหยัดเวลา เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด เช่น มันเทศ ชะอม ต้นหอม หอมแดง เป็นต้น

3. การดูแลรักษา

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชผักทุกชนิดและเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตการรดน้ำจึงต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชผักแต่ละชนิดบางชนิดอาจต้องการน้ำมากน้อยตามความเหมาะสมพืชผักอายุสั้นระบบรากไม่ลึกพอจึงต้องรดน้ำสม่ำเสมอข้อควรระวังในการให้น้ำคือต้องไม่แฉะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้รากเน่าและขาดออกซิเจนพืชผักอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้ การรดน้ำต้องทำเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะระหว่างวันแดดจัดจะทำให้พืชผักเฉาตายได้ การรดน้ำอาจใช้การต่อท่อใส่สปริงเกอร์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรดน้ำก็ได้

การใส่ปุ๋ยบำรุงพืชผัก มี 2 ระยะ คือ

 • ปุ๋ยรองพื้นอาจใช้เป็นปุ๋ยคอกมลูสัตว์ ใส่ในช่วงเตรียมดินก่อนการปลูก หรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุย จะช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำและรักษาความชื้นของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก
 • ปุ๋ยเคมีบํารุง ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรืออาจใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และสูตร 12-24-12ใช้ในการเร่งดอกผล โรยบางๆบริเวณรอบต้น ระวังอย่าให้โดนลำต้นโดยตรงเพราะจะทำให้พืชผักเน่าตายได้ เนื่องจากความเค็มของปุ๋ย หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จควรรดน้ำทันที การกำจัดวัชพืช ทำได้ด้วยวิธีง่ายๆอาจใช้จอบหรือมือถอนก็ได้

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยไร้สารเคมี มีหลายวิธี 

 • อาจใช้สารสกัดจากใบสะเดา หรือ สารนิโคตินจากใบยาสูบ หรืออาจใช้จุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพที่สามารถกำจัดแมลงและบำรุงพืชผักไปในตัว ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฉีดพ่นฆ่าแมลงได้ ใช้ในปริมาณ 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
 • อีกหนึ่งวิธีง่ายๆคือการปลูกพืชผักที่มีกลิ่นไว้รอบๆบริเวณสามารถไล่แมลงได้เช่น ตะไคร้หอม โหระพา กะเพรา เป็นต้น

4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต

การเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำในตอนเช้าจะได้ผักสด กรอบ ล้างทำความสะอาดและเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่อยู่เสมอ ประเภทผักกินผลควรเก็บผลที่แก่จัด จะได้รสชาติดี และผลจะดกหากเก็บลูกที่แก่จัดออกมาแล้ว สำหรับผักกินใบที่สามารถเด็ดยอดอ่อนให้เหลือลำต้นในการการแตกยอดใหม่ ผักชนิดนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องหากมีการบำรุงรักษาอย่างดีเช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักชีฝรั่ง เป็นต้น การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนแบบนี้จะทำให้มีผลผลิตที่สามารถเก็บมารับประทานได้ทั้งปี อีกทั้งยังเพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางด้วย เห็นไหมหละว่าการปลูกพืชผักสวนครัวหากเราสามารถวางแผนได้ตามนี้ การปลูกผักก็จะราบรื่นและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

Tags: การดูแลรักษาผัก, การปลูกผัก, การเลือกปลูกผัก, ปลูกผัก, ปลูกผักกินเอง, ผัก, ผักกินได้, ผักต่างๆ, ผักตามธรรมชาติ, ผักตามฤดู, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลูกง่าย, ผักสวนครัว, สร้างรายได้, หลากลหาย, อาชีพเสริม, โรคและแมลงในผัก

ปลูกผัก หลากหลาย สร้างรายได้หลายทาง

ปลูกผัก หลากหลาย ความหลากหลายทางด้านพันธุกรรม เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ นั่นเป็นเรื่องที่ดีและยังส่งผลดีให้เกษตรกรสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางพันธุกรรมในการปลูกพืชผักที่เป็นแหล่งอาหารสำคัญของเราทุกๆคน เรายังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อรักษาคุณภาพความสมดุลให้ดินในสวน และยังสามารถปรับปรุงดิน เพื่อดึงดูดแมลงและสัตว์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผักที่เราปลูก ด้วยการปลูกผักหลายชนิด เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกเนื่องจากพืชบางชนิดสามารถช่วยป้องกังศัตรูพืชหรือโรคพืชได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลายในสวนผักของเราคือการปลูกแบบผสมผสานหรือปลูกผักต่างชนิดกันในระยะใกล้กัน ตัวอย่างเช่น การปลูกถั่วหรือถั่วใกล้กับข้าวโพดสามารถช่วยปรับปรุงดินได้โดยการตรึงไนโตรเจน และการปลูกโหระพาใกล้กับมะเขือเทศสามารถช่วยไล่แมลงศัตรูพืชได้ อีกวิธีหนึ่งในการส่งเสริมความหลากหลายคือการ ปลูกผัก หลากหลาย ชนิด ซึ่งอาจรวมถึงผักชนิดเดียวกันหลายพันธุ์ รวมทั้งผักต่างชนิดกัน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะปลูกมะเขือเทศเพียงชนิดเดียว คุณสามารถปลูกได้หลายๆ พันธุ์ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีรสชาติและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลูกผักประเภทต่างๆ เช่น มะเขือเทศ พริก และมะเขือ ซึ่งล้วนอยู่ในตระกูลเดียวกันแต่มีลักษณะที่แตกต่างกัน นอกจากประโยชน์สำหรับสวนของเราแล้ว การปลูกผักหลากหลายชนิดยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย คุณสามารถปรับสมดุลระบบนิเวศในท้องถิ่นและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพโดยการปลูกผักหลากหลายประเภท สิ่งนี้สามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรและลดผลกระทบของการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม

“การปลูกผักสวนครัวแบบหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นรายได้ตลอดทั้งปี”

โดยรวมแล้ว การปลูกพืชผักหลากหลายชนิดเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างสวนที่ดีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยการส่งเสริมความหลากหลายในสวนผักของเรา และยังได้ผักสดกับที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ต้องยอมรับว่าการปลูกผักสวนครัวสามารถสร้างรายได้อีกหนึ่งทาง นอกเหนือจากการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งยังใช้พื้นที่น้อยในการปลูกแถมเรายังได้ความสดใหม่ของผักที่เราปลูกเองจากสวนมาประกอบอาหารเองได้เมื่อเราต้องการ การปลูกจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย เกษตรกรสามารถใช้น้ำบาดาลหรือน้ำจากบ่อธรรมชาติได้เช่นกัน

ปัจจัยหลักในการปลูกพืชที่เราคำนึงถึงมีดังนี้

1.การเลือกผักสำหรับการ ปลูกผัก หลากหลาย

ควรเลือกผักให้ได้หลากหลายชนิดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ โดยผักบางชนิดสามารถปลูกแล้วเก็บเกี่ยวได้นานเลยทีเดียว เช่น มะเขือ พริก โหระพา แมงลัก กะเพรา ข่า ตระไคร้ ถั่วพูและอีกมากมาย และการปลูกจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและฤดูกาลด้วย

2.แสงแดดและร่มเงา 

พืชผักสวนครัวทุกชนิดจำเป็นต้องสังเคราะห์แสง และต้องการแสงแดดในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นที่ในการปลูกด้วย เพราะอาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของผักด้วย

ตัวอย่างสแลนกันแดด 50%

สภาพพื้นที่ที่ไม่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรปลูกพืชผักที่เจริญเติบโตใน ร่มได้ เช่น ชะพลู สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักแขยง ผักกาดเขียวปลี ใบบัวบก เป็นต้น สภาพพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวัน ควรเลือกผักที่สามารถเจริญเติบโต ได้ในแสงปกติ เช่น ถั่วฝักยาว คะน้า ผักกวางตุ้ง พริก มะเขือ มะละกอ ฟัก ฟักทอง โหระพา กะเพรา ถั่วพู แตงกวา  เป็นต้น

3.การวางแผลนในการ ปลูกผัก หลากหลาย

ผักแต่ละชนิดมีอายุในการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันรวมถึงฤดูกาลในการปลูกด้วย การเลือกปลูกที่เหมาะสมจะทำให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เราจึงจำแนกการปลูกผักตามอายุการเก็บเกี่ยวได้3 ประเภทดังนี้

 • ผักที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อย (น้อยกว่า 1ไปจนถึง 2 เดือน) เช่น ผักชี ผักชีลาว ต้นหอม ผักกาดหอม ผักกาดเขียว กวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้า แตงกวา ผักโขม

ผักชี ปลูกผัก หลากหลาย ผักกาดเขียวปลี ปลูกผัก หลากหลาย ผักสลัด ปลูกผัก หลากหลาย ผักชีลาว ปลูกผัก หลากหลาย

 • ผักที่ใช้ระยะเวลาปลูกปานกลาง ( มากกว่า2 ไม่เกิน 5 เดือน) เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือเทศ บวบ ฟักทอง มันเทศ พริก

มะเขือเทศ ปลูกผัก หลากหลาย พริกขาว ปลูกผัก หลากหลายฟักทอง ปลูกผัก หลากหลาย

 • ผักที่ใช้เวลานานในการปลูก มากกว่า 5 ชะพลู เดือนขึ้นไป ได้แก่ ผักหวาน ชะอม โหระพา แมงลัก กะเพรา กระชาย ถั่วพู ตระไคร้ ขิง ข่า ขมิ้น

 

4.ฤดูกาลในการ ปลูกผัก หลากหลาย

การเลือกปลูกผักให้ถูกต้องตามฤดูกาล ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นอกจากนี้การดูแลรักษาก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เพราะโรคและแมลงก็จะน้อยตามไปด้วย วันนี้เราจึงเคล็ดลับดีในการเลือกผักให้ถูกต้องตามฤดูกาลจำแนกตามฤดูมาฝากกัน

 • กุมภาพันธุ์-เมษายน เป็นช่วงหน้าร้อนจัดของทุกปี ผักที่ปลูกควรมีอาจจะต้องใช้สแลนกันแดด 50% ช่วยด้วยก็ได้ ผักที่สามารถปลูกได้ในเดือนนี้คือ ต้นหอม ผักกาดขาว หอมแดง มะเขือเทศ กระเทียม
 • พฤษภาคม-กรกฏาคม เป็นช่วงปลายฤดูร้อนเข้าหน้าฝน จะทำให้ดินเริ่มมีความชื้นมากขึ้น ผักเหมาะกับช่วงเดือนนี้ได้แก่ หอมแดง คะน้า ข้าวโพด กวางตุ้ง ถั่วพู ผักบุ้ง
 • สิงหาคม-ตุลาคม ปลายฝนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว ดินยังคงพอมีความชื้นอยู่บ้าง พืชผักที่เหมาะกับอากาศเดือนนี้ได้แก่ ผักโขม ต้นหอม หอมแดง ผักชีลาว ผักบุ้ง พริก มะเขือ คะน้า ผักกาดหอม กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดเขียวปลี มันแกว
 • พฤศจิกายน-มกราคม เป็นช่วงฤดูหนาว ผักส่วนใหญ่จะชอบอากาศที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไป ผักที่เหมาะในฤดูนี้ได้แก่ ต้อนหอม ผักกาดขาว มะเขือเทศ หอมแดง กระเทียม กวางตุ้ง คะน้า พริก มะเขือ

วิธีการปลูกผักสวนครัว 

1.ขั้นตอนแรกการเตรียมดิน

การเตรียมแปลงปลูก

ถางวัชพืชออกให้หมดจากนั้นขุดดินแล้วใช้คราดตีให้ดินแตกละเอียดและเกลี่ยให้ดินเสมอกันเพื่อไม่ให้น้ำขังในส่วนใดส่วนหนึ่งของแปลงปลูก  เก็บวัชพืชออกให้หมด แล้วตากหน้าดินไว้สักประมาณ 7 วันก่อนการปลูก เราสามารถปลูกในดินโดยตรงได้เลยโดนยกแปลงปลูกกว้างประมาณหนึ่งเมตร ส่วนความยาวขึ้นอยู่กับพื้นที่เลยว่าเราจะให้ยาวแค่ไหน แล้วทำการโรยปุ๋ยคอกหรือแกลบเผาก็ได้แล้วใช้คราดเกลี่ยให้ทั่ว เพื่อให้ดินสามารถเก็บความชื้นที่พอเหมาะในการปลูกพืช วิธีการตรวจเช็คว่าดินแห้งหรือชื้นเกินไปทำได้จากการกำดินหากดินไปก้อนแสดงว่ามีความชื้นอยู่ หากดินแตกแสดงว่าดินแห้งเกินไป ดินที่เหมาะในการปลูกควรมีความชื้นที่พอเหมาะ ผักจึงจะสามารถงอกได้

2. การปลูกพืชผักที่ใช้เมล็ดใน การปลูก

การปลูกอาจทำได้หลากหลายวิธีเช่นกัน พืชผักบางชนิดใช้เมล็ด บางชนิดใช้ลำต้นปักชำ บางชนิด สามารถหว่านหรือหยดเมล็ดปลูกได้เลย บางชนิดจำเป็นต้องเพาะต้นกล้าก่อน แล้วจึงย้ายปลูก การปลูกด้วยเมล็ดสามารถทำได้ 3 วิธี

 • การเพาะต้นกล้าก่อนการนำไปปลูก

วิธีนี้เหมาะกับฤดูฝนเพราะจะทำให้การดูแลต้นกล้าง่ายขึ้นและมีมีโอกาสในการรอดตายสูง รอจนกว่าต้นกล้าแข็งแรงเต็มที่แล้วค่อยย้ายลงแปลงปลูก

 • การหว่านเมล็ดลงไปในแปลงปลูกโดยตรง

วิธีนี้ง่ายสะดวกและรวดเร็วในการปลูกแต่วิธีนี้จะสิ้นเปลืองเมล็ดและจะกระจายตัวไม่ดีอาจจำเป็นต้องใช้ทรายผสมเพื่อให้เมล็ดกระจายตัวได้ดีเวลาหว่านเมล็ดและวิธีนี้ไม่สามารถกำหนดระยะห่างในการปลูกได้

 •  การหยดหลุม

วิธีนี้จะกำหนดระยะของต้นพืชผักได้ มักจะใช้กับพืชผักที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ เช่น แตงโม ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา การปลูกด้วยวิธีนี้จะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ แต่จะต้องเอาใจใส่ในการดูแลต้นอ่อนขณะงอกออกมาใหม่ๆ

 • การปลูกด้วยส่วนขยายพันธุ์อื่นๆ

การปลูกด้วยวิธีนี้จะใช้ส่วนอื่นๆในการขยายพันธุ์นอกเหนือจากเมล็ด เช่น กิ่ง หัว ไหล ข้อดีของการปลูกพืชผักด้วยวิธีนี้คือโตเร็ว ไม่กลายพันธุ์ ลำต้นแข็งแรง ประหยัดเวลา เก็บผลผลิตได้เร็วกว่าการเพาะเมล็ด เช่น มันเทศ ชะอม ต้นหอม หอมแดง เป็นต้น

3. การดูแลรักษา

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชผักทุกชนิดและเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตการรดน้ำจึงต้องทำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชผักแต่ละชนิดบางชนิดอาจต้องการน้ำมากน้อยตามความเหมาะสมพืชผักอายุสั้นระบบรากไม่ลึกพอจึงต้องรดน้ำสม่ำเสมอข้อควรระวังในการให้น้ำคือต้องไม่แฉะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้รากเน่าและขาดออกซิเจนพืชผักอาจจะหยุดการเจริญเติบโตได้ การรดน้ำต้องทำเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะระหว่างวันแดดจัดจะทำให้พืชผักเฉาตายได้ การรดน้ำอาจใช้การต่อท่อใส่สปริงเกอร์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรดน้ำก็ได้

การใส่ปุ๋ยบำรุงพืชผัก มี 2 ระยะ คือ

 • ปุ๋ยรองพื้นอาจใช้เป็นปุ๋ยคอกมลูสัตว์ ใส่ในช่วงเตรียมดินก่อนการปลูก หรือปุ๋ยหมัก เพื่อปรับสภาพดินให้ร่วนซุย จะช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำและรักษาความชื้นของดินที่เหมาะสมในการปลูกพืชผัก
 • ปุ๋ยเคมีบํารุง ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรืออาจใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 และสูตร 12-24-12ใช้ในการเร่งดอกผล โรยบางๆบริเวณรอบต้น ระวังอย่าให้โดนลำต้นโดยตรงเพราะจะทำให้พืชผักเน่าตายได้ เนื่องจากความเค็มของปุ๋ย หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จควรรดน้ำทันที การกำจัดวัชพืช ทำได้ด้วยวิธีง่ายๆอาจใช้จอบหรือมือถอนก็ได้

การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยไร้สารเคมี มีหลายวิธี 

 • อาจใช้สารสกัดจากใบสะเดา หรือ สารนิโคตินจากใบยาสูบ หรืออาจใช้จุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพที่สามารถกำจัดแมลงและบำรุงพืชผักไปในตัว ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฉีดพ่นฆ่าแมลงได้ ใช้ในปริมาณ 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร
 • อีกหนึ่งวิธีง่ายๆคือการปลูกพืชผักที่มีกลิ่นไว้รอบๆบริเวณสามารถไล่แมลงได้เช่น ตะไคร้หอม โหระพา กะเพรา เป็นต้น

4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต

การเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำในตอนเช้าจะได้ผักสด กรอบ ล้างทำความสะอาดและเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อคงสภาพความสดใหม่อยู่เสมอ ประเภทผักกินผลควรเก็บผลที่แก่จัด จะได้รสชาติดี และผลจะดกหากเก็บลูกที่แก่จัดออกมาแล้ว สำหรับผักกินใบที่สามารถเด็ดยอดอ่อนให้เหลือลำต้นในการการแตกยอดใหม่ ผักชนิดนี้สามารถเก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องหากมีการบำรุงรักษาอย่างดีเช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง ผักชีฝรั่ง เป็นต้น การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนแบบนี้จะทำให้มีผลผลิตที่สามารถเก็บมารับประทานได้ทั้งปี อีกทั้งยังเพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางด้วย เห็นไหมหละว่าการปลูกพืชผักสวนครัวหากเราสามารถวางแผนได้ตามนี้ การปลูกผักก็จะราบรื่นและใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: การดูแลรักษาผัก, การปลูกผัก, การเลือกปลูกผัก, ปลูกผัก, ปลูกผักกินเอง, ผัก, ผักกินได้, ผักต่างๆ, ผักตามธรรมชาติ, ผักตามฤดู, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลูกง่าย, ผักสวนครัว, สร้างรายได้, หลากลหาย, อาชีพเสริม, โรคและแมลงในผัก