ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารพื้นฐานที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต ไนโตรเจนเป็นก๊าชชนิดหนึ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมาก หากแต่พืชไม่สามารถนำมาใช้โดยตรงได้นั่นเอง แต่มีพืชชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากที่สามารถนำก๊าชไนโตรเจนในอากาศมาใช้ได้ นั่นก็คือพืชตระกลูถั่วนั่นเอง เนื่องจากมีระบบรากที่พิเศษกว่าพืชชนิดอื่นๆ โดยจะมีปมที่รากและสร้างเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่สามารถดึงเอาก๊าชไนโตรเจนในอากาศมาไว้ในปมรากแล้วต้นพืชก็จะใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนที่รากนั้นดึงมาได้จากในอากาศนั่นเอง วิธีนี้เกษตรกรสามารถบำรุงดินไปในตัวได้อีกด้วย ไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนรากเท่านั้น ต้นและใบยังสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้ด้วย พืชตระกลูถั่วนั้นก็มีมากมายหลากหลายชนิดอีกเช่นกัน เช่น ไมยราบ อัญชัน ปอเทือง โสน ทองกวาว ทองหลาง ราชพฤกษ์ จามจุรี หางนกยูง กระถิน ขี้เหล็ก ถั่วถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วพู ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว เป็นต้น นอกจากการปลูกถั่วที่เป็นการให้ปุ๋ยในดินได้แล้ว ยังมีถั่วอีกมากมายหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ เช่น ผัดพริกแกง แกงอ่อม ซุปถั่วฝักยาว ตำถั่ว หรือทานเป็นผักสดได้เช่นกัน วันนี้ทีมงานอีสานเดลี่จึงอยากนำเสนอเทคนิคการ ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี มาฝากแฟนเพจกัน  เราลองมาดูขั้นตอนการปลูกกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

“พืชตระกลูถั่วปุ๋ยพืชสดช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน”

ขั้นแรกคือการเตรียมดิน

ไถพรวนดินลึกประมาณ 15-30 เซนติเมตร โดยตีดินให้แตกร่วนจากนั้นตากดินไว้ประมาณ 7-10 วันทำการกำจัดวัชพืชออกให้หมด ยกร่องแปลงกว้างประมาณ 1เมตร ความยาวแล้วแต่สภาพพื้นที่เพื่อปรับสภาพโครงสร้างดิน ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในร่องแปลงจากนั้นใช้คราดเกลี่ยผสมกับดินที่จะปลูก

  

 

ขั้นตอนที่สองการปลูก

การปลูกแบบง่ายด้วยการหยอดเมล็ด หยอดเมล็ดลงไป 3 เมล็ดต่อหนึ่งหลุม แล้วใช้นิ้วกดลึกลงไปประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นกลบเมล็ด ระยะห่างระหว่างเมล็ด 1 นิ้ว ระยะห่างหลุมประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้หญ้าแห้งหรือฟางข้าวคลุมทับอีกทีเพื่อควบคุมความชื้นและยังสามารถควบคุมวัชพืชได้ด้วย จากนั้นรดน้ำวันละครั้งทุกวัน ประมาณ 3 วันถั่วจะเริ่มงอก 

ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

 

การดูแลรักษา ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ การให้น้ำจึงสำคัญมากในการปลูกพืชชนิดนี้ ในช่วงแรกเมื่อต้นถั่วเริ่มงอก สัปดาห์แรกหลังหยอดเมล็ดควรให้น้ำเป็นประจำทุกวัน การรดน้ำอาจทำได้หลายวิธี เช่น โดยการใช้น้ำหยดจะประหยัดน้ำได้มากกว่าหรือการปล่อยน้ำผ่านสายยางลงไปในร่องเลยก็ได้เช่นกัน อย่าให้ดินแห้งเพราะต้นพืชจะแคระแกรนและไม่โต แต่ก็อย่าให้เปียกมากจนเกินไปด้วยเช่นกัน อาจสังเกตุความชื้นได้จากการขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตรเพื่อตรวจเช็คดูความชื้นในดิน 

เมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์สามารถเพิ่มปุ๋ยบำรุงใบและลำต้นสูตร15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม ด้วยการขุดหลุมห่างจากลำต้นประมาณ 20 เซนติเมตร ลึกประมาณ 2 นิ้ว หยดปุ๋ยลงไปแล้วกลบหน้าดิน รดน้ำปกติ ส่วนระยะการติดดอกออกผลควรงดให้น้ำประมาณ 4-5 วัน เพราะจะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดฝัก หรือฝักอาจไม่สมบูรณ์

ปุ๋ย 15-15 -15

เมื่อติดผลแล้วประมาณ4-5 วันให้น้ำปกติทุกวันๆ 2 ครั้งในช่วงเช้าเย็น การใส่ปุ๋ยใส่เมื่อถั่วฝักยาวอายุได้ 3 สัปดาห์ให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม

ปุ๋ย 12-24-12

และสามารถเพิ่มปุ๋ยได้เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตถั่วฝักยาวในครั้งแรก เมื่อต้นถั่วฝักยาวอายุประมาณ 45-50 วัน ให้เพิ่มปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ

การทำค้าง ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

หลังจากการหยอดเมล็ดไปแล้วประมาณ  10 วัน หรือเมื่อต้นถั่วเริ่มแตกยอดใหม่แล้ว ต้นถั่วจะเริ่มหาที่เกาะ เนื่องจากถั่วฝักยาวเป็นพืชประเภทไม้เถาว์เลื้อยจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยค้างเพื่อเกาะยึดหรือพยุงลำต้น เพราะฉะนั้นการทำค้างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปลูกพืชชนิดนี้ และการทำค้างนั้นจะได้ผลผลิตที่ดี ลูกดก ยาว ผลอวบสวย และมีคุณภาพสูง โดยการทำค้างนั้นสามารถใช้ไม้ไผ่หรือแขนงไม้ยาวประมาณ 2-2.5 เมตรเพื่อปักเอียงคล้ายกับการทำกระโจมโดยรวบปลายเข้าหากัน มัดรวมกันไว้ วิธีนี้ต้นถั่วจะปีนขึ้นไปได้ง่ายและยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอีกด้วย

ค้างไม้ไผ่ ปลูกถั่วฝักยาว

หลังทำค้างเสร็จควรจับเถาว์ถั่วพันรอบๆไม้ค้างด้วย ต้องคอยทำแบบนี้ทุกๆ 2-3 วันแรกที่เริ่มทำค้างเพื่อให้ต้นถั่วหาที่เกาะได้ก่อนในครั้งแรก จากนั้นต้นถั่วจะสามารถเกาะขึ้นไปได้เอง การทำค้างนั้นสำคัญมากสำหรับการปลูกถั่วฝักยาว

ค้างตาข่าย ปลูกถั่วฝักยาว

หากเกษตรกรไม่มีไม้อาจใช้วิธีการซื้อตาข่ายมาทำค้างก็ได้เช่นกัน หากแต่การทำค้างจากวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาตินั้นจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าการซื้อตาข่ายนั่นเอง ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรว่าจะเลือกใช้วิธีไหน 

การเก็บเกี่ยว

หลังจากการปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วเมื่อต้นถั่วเริ่มอายุได้ประมาณ 50-60 วัน จะเริ่มให้ผลผลิตได้ การเก็บเกี่ยวนั้นให้เลือกเก็บเฉพาะฝักที่ขนาดกำลังพอดีไม่อ่อนจนเกินไป เวลาที่เหมาะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นควรเป็นเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะหากเราเก็บในช่วงกลางวันอากาศร้อนจะทำให้ถั่วเหี่ยว คุณภาพและรสชาติก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ทั้งยังไม่สามารถเก็บไว้ทานได้นานหลายวันด้วย

ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

 

หลังเก็บเกี่ยวเสร็จจึงควรรีบเก็บเข้าร่มทันทีหรือหากจะให้ดีอาจใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆพันรอบๆไว้เพื่อรักษาความชื้นและคงความสดให้กับถั่วฝักยาว การเก็บนั้นสามารถทยอยเก็บได้ทุกๆ 2-3 วัน/ครั้ง และอย่าลืมเพิ่มปุ๋ยบำรุงต้นและกำจัดวัชพืชไปในตัวด้วย

ผลผลิตถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ถั่วฝักยาวอวบๆสวยๆ รสชาติดีไว้ทานหรือขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนได้แล้ว เมื่อเก็บผลผลิตไว้บริโภคแล้ว ให้แบ่งเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วส่วนหนึ่งไว้เพาะพันธุ์รุ่นต่อไป ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ ส่วนต้นถั่วที่เก็บผลผลิตแล้วให้ถอนออก แล้วก็วางไว้โคนต้นไม้หรือวางไว้ที่เดิมแล้ว หมั่นรดน้ำทุกวันเพื่อช่วยเร่งให้ต้นถั่วย่อยสลายได้เร็วขึ้น เพียงเท่านี้ก็เป็นการช่วยเติมอินทรีย์วัตถุให้ดินแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวในหน้าแล้งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในช่วงนี้ถั่วฝักยาวจะมีราคาสูงด้วย การปลูกถั่วฝักยาวนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่เราใส่ใจในรายละเอียดนิดหน่อย เท่านี้ก็สามารถบำรุงดินและสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแล้ว

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

Tags: การปลูกผัก, ของอร่อย, ของแซบ, ตำถั่ว, ถั่ว, ถั่วฝักยาว, ปลูกง่าย, ผักปลอดสาร, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลูกง่าย, ผักสด, ผักสวนครัว, ผักเพื่อสุขภาพ, วิตามิน, สุดยอดผัก, อร่อย, ออร์การนิค, อาชีพเสริม, อิสาน, อีสาน, แซบ

ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า แร่ธาตุและสารอาหารต่างๆช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารพื้นฐานที่พืชต้องการในการเจริญเติบโต ไนโตรเจนเป็นก๊าชชนิดหนึ่งที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นจำนวนมาก หากแต่พืชไม่สามารถนำมาใช้โดยตรงได้นั่นเอง แต่มีพืชชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษเป็นอย่างมากที่สามารถนำก๊าชไนโตรเจนในอากาศมาใช้ได้ นั่นก็คือพืชตระกลูถั่วนั่นเอง เนื่องจากมีระบบรากที่พิเศษกว่าพืชชนิดอื่นๆ โดยจะมีปมที่รากและสร้างเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง ที่สามารถดึงเอาก๊าชไนโตรเจนในอากาศมาไว้ในปมรากแล้วต้นพืชก็จะใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนที่รากนั้นดึงมาได้จากในอากาศนั่นเอง วิธีนี้เกษตรกรสามารถบำรุงดินไปในตัวได้อีกด้วย ไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนรากเท่านั้น ต้นและใบยังสามารถนำไปทำปุ๋ยหมัก หรือไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดได้ด้วย พืชตระกลูถั่วนั้นก็มีมากมายหลากหลายชนิดอีกเช่นกัน เช่น ไมยราบ อัญชัน ปอเทือง โสน ทองกวาว ทองหลาง ราชพฤกษ์ จามจุรี หางนกยูง กระถิน ขี้เหล็ก ถั่วถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วดำ ถั่วแดง ถั่วขาว ถั่วพู ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว เป็นต้น นอกจากการปลูกถั่วที่เป็นการให้ปุ๋ยในดินได้แล้ว ยังมีถั่วอีกมากมายหลากหลายชนิดที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ เช่น ผัดพริกแกง แกงอ่อม ซุปถั่วฝักยาว ตำถั่ว หรือทานเป็นผักสดได้เช่นกัน วันนี้ทีมงานอีสานเดลี่จึงอยากนำเสนอเทคนิคการ ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี มาฝากแฟนเพจกัน  เราลองมาดูขั้นตอนการปลูกกันว่าเราจะต้องเตรียมอะไรกันบ้าง

“พืชตระกลูถั่วปุ๋ยพืชสดช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนรายได้ในครัวเรือน”

ขั้นแรกคือการเตรียมดิน

ไถพรวนดินลึกประมาณ 15-30 เซนติเมตร โดยตีดินให้แตกร่วนจากนั้นตากดินไว้ประมาณ 7-10 วันทำการกำจัดวัชพืชออกให้หมด ยกร่องแปลงกว้างประมาณ 1เมตร ความยาวแล้วแต่สภาพพื้นที่เพื่อปรับสภาพโครงสร้างดิน ใส่ปุ๋ยคอกลงไปในร่องแปลงจากนั้นใช้คราดเกลี่ยผสมกับดินที่จะปลูก

  

 

ขั้นตอนที่สองการปลูก

การปลูกแบบง่ายด้วยการหยอดเมล็ด หยอดเมล็ดลงไป 3 เมล็ดต่อหนึ่งหลุม แล้วใช้นิ้วกดลึกลงไปประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นกลบเมล็ด ระยะห่างระหว่างเมล็ด 1 นิ้ว ระยะห่างหลุมประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้หญ้าแห้งหรือฟางข้าวคลุมทับอีกทีเพื่อควบคุมความชื้นและยังสามารถควบคุมวัชพืชได้ด้วย จากนั้นรดน้ำวันละครั้งทุกวัน ประมาณ 3 วันถั่วจะเริ่มงอก 

ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

 

การดูแลรักษา ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

ถั่วฝักยาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ การให้น้ำจึงสำคัญมากในการปลูกพืชชนิดนี้ ในช่วงแรกเมื่อต้นถั่วเริ่มงอก สัปดาห์แรกหลังหยอดเมล็ดควรให้น้ำเป็นประจำทุกวัน การรดน้ำอาจทำได้หลายวิธี เช่น โดยการใช้น้ำหยดจะประหยัดน้ำได้มากกว่าหรือการปล่อยน้ำผ่านสายยางลงไปในร่องเลยก็ได้เช่นกัน อย่าให้ดินแห้งเพราะต้นพืชจะแคระแกรนและไม่โต แต่ก็อย่าให้เปียกมากจนเกินไปด้วยเช่นกัน อาจสังเกตุความชื้นได้จากการขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตรเพื่อตรวจเช็คดูความชื้นในดิน 

เมื่อต้นกล้าอายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์สามารถเพิ่มปุ๋ยบำรุงใบและลำต้นสูตร15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม ด้วยการขุดหลุมห่างจากลำต้นประมาณ 20 เซนติเมตร ลึกประมาณ 2 นิ้ว หยดปุ๋ยลงไปแล้วกลบหน้าดิน รดน้ำปกติ ส่วนระยะการติดดอกออกผลควรงดให้น้ำประมาณ 4-5 วัน เพราะจะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดฝัก หรือฝักอาจไม่สมบูรณ์

ปุ๋ย 15-15 -15

เมื่อติดผลแล้วประมาณ4-5 วันให้น้ำปกติทุกวันๆ 2 ครั้งในช่วงเช้าเย็น การใส่ปุ๋ยใส่เมื่อถั่วฝักยาวอายุได้ 3 สัปดาห์ให้ปุ๋ย 12-24-12 อัตรา 1 ช้อนชาต่อหลุม

ปุ๋ย 12-24-12

และสามารถเพิ่มปุ๋ยได้เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตถั่วฝักยาวในครั้งแรก เมื่อต้นถั่วฝักยาวอายุประมาณ 45-50 วัน ให้เพิ่มปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอ

การทำค้าง ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

หลังจากการหยอดเมล็ดไปแล้วประมาณ  10 วัน หรือเมื่อต้นถั่วเริ่มแตกยอดใหม่แล้ว ต้นถั่วจะเริ่มหาที่เกาะ เนื่องจากถั่วฝักยาวเป็นพืชประเภทไม้เถาว์เลื้อยจึงจำเป็นที่จะต้องอาศัยค้างเพื่อเกาะยึดหรือพยุงลำต้น เพราะฉะนั้นการทำค้างจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปลูกพืชชนิดนี้ และการทำค้างนั้นจะได้ผลผลิตที่ดี ลูกดก ยาว ผลอวบสวย และมีคุณภาพสูง โดยการทำค้างนั้นสามารถใช้ไม้ไผ่หรือแขนงไม้ยาวประมาณ 2-2.5 เมตรเพื่อปักเอียงคล้ายกับการทำกระโจมโดยรวบปลายเข้าหากัน มัดรวมกันไว้ วิธีนี้ต้นถั่วจะปีนขึ้นไปได้ง่ายและยังง่ายต่อการเก็บเกี่ยวอีกด้วย

ค้างไม้ไผ่ ปลูกถั่วฝักยาว

หลังทำค้างเสร็จควรจับเถาว์ถั่วพันรอบๆไม้ค้างด้วย ต้องคอยทำแบบนี้ทุกๆ 2-3 วันแรกที่เริ่มทำค้างเพื่อให้ต้นถั่วหาที่เกาะได้ก่อนในครั้งแรก จากนั้นต้นถั่วจะสามารถเกาะขึ้นไปได้เอง การทำค้างนั้นสำคัญมากสำหรับการปลูกถั่วฝักยาว

ค้างตาข่าย ปลูกถั่วฝักยาว

หากเกษตรกรไม่มีไม้อาจใช้วิธีการซื้อตาข่ายมาทำค้างก็ได้เช่นกัน หากแต่การทำค้างจากวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาตินั้นจะสามารถลดต้นทุนได้มากกว่าการซื้อตาข่ายนั่นเอง ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรว่าจะเลือกใช้วิธีไหน 

การเก็บเกี่ยว

หลังจากการปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วเมื่อต้นถั่วเริ่มอายุได้ประมาณ 50-60 วัน จะเริ่มให้ผลผลิตได้ การเก็บเกี่ยวนั้นให้เลือกเก็บเฉพาะฝักที่ขนาดกำลังพอดีไม่อ่อนจนเกินไป เวลาที่เหมาะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นควรเป็นเช้าหรือเย็นเท่านั้น เพราะหากเราเก็บในช่วงกลางวันอากาศร้อนจะทำให้ถั่วเหี่ยว คุณภาพและรสชาติก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ทั้งยังไม่สามารถเก็บไว้ทานได้นานหลายวันด้วย

ปลูกถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

 

หลังเก็บเกี่ยวเสร็จจึงควรรีบเก็บเข้าร่มทันทีหรือหากจะให้ดีอาจใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆพันรอบๆไว้เพื่อรักษาความชื้นและคงความสดให้กับถั่วฝักยาว การเก็บนั้นสามารถทยอยเก็บได้ทุกๆ 2-3 วัน/ครั้ง และอย่าลืมเพิ่มปุ๋ยบำรุงต้นและกำจัดวัชพืชไปในตัวด้วย

ผลผลิตถั่วฝักยาว ให้ผลดกงามไวได้ผลดี

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ถั่วฝักยาวอวบๆสวยๆ รสชาติดีไว้ทานหรือขายเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนได้แล้ว เมื่อเก็บผลผลิตไว้บริโภคแล้ว ให้แบ่งเก็บเมล็ดพันธุ์ถั่วส่วนหนึ่งไว้เพาะพันธุ์รุ่นต่อไป ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ ส่วนต้นถั่วที่เก็บผลผลิตแล้วให้ถอนออก แล้วก็วางไว้โคนต้นไม้หรือวางไว้ที่เดิมแล้ว หมั่นรดน้ำทุกวันเพื่อช่วยเร่งให้ต้นถั่วย่อยสลายได้เร็วขึ้น เพียงเท่านี้ก็เป็นการช่วยเติมอินทรีย์วัตถุให้ดินแล้ว การปลูกถั่วฝักยาวในหน้าแล้งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากในช่วงนี้ถั่วฝักยาวจะมีราคาสูงด้วย การปลูกถั่วฝักยาวนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่เราใส่ใจในรายละเอียดนิดหน่อย เท่านี้ก็สามารถบำรุงดินและสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแล้ว

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: การปลูกผัก, ของอร่อย, ของแซบ, ตำถั่ว, ถั่ว, ถั่วฝักยาว, ปลูกง่าย, ผักปลอดสาร, ผักปลอดสารพิษ, ผักปลูกง่าย, ผักสด, ผักสวนครัว, ผักเพื่อสุขภาพ, วิตามิน, สุดยอดผัก, อร่อย, ออร์การนิค, อาชีพเสริม, อิสาน, อีสาน, แซบ