การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวอีสานที่กำลังจะเลือนหายไปอย่างช้าๆตามกาลเวลาเนื่องจากผู้คนเริ่มให้ความสนใจน้อยมากในปัจจุบัน ซึ่งคนสมัยโบราณให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มกิจการใหม่ การปลูกบ้านเรือน การเจิมรถใหม่ หรือแม้กระทั่งการเริ่มทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการเส้นไหว้พระแม่ธรณีหรือการปงพาหวานเพื่อเป็นการบอกกล่าวสี่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกปักรักษาซึ่งมีการนับถือกันมาอย่างช้านานเพื่อให้กิจการหรืออาคารบ้านเรือนหรือการทำอะไรใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จ ราบรื่น ปราศจากซึ่งปัญหาในภายภาคหน้าต่อๆไป โดยพิธีกรรมนี้คนอีสานเรียกว่า การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ปงในที่นี้หมายถึงการ วางลง หรือยกลง วางลงกับพื้นดินใช้ในการแก้บน จำเป็นต้องทำเฉพาะในช่วงเช้าก่อนเวลา 11 โมงเท่านั้น เน้นว่าจะต้องเป็นเวลานี้เท่านั้น

“อาจไม่มีผลเสียอะไรหากแต่จะส่งผลดีทางจิตใจให้เราอีกต่างหาก”

การเตรียมพาหวานต้องใช้อะไรบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เลือกจำเป็นต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เพราะเราถือว่าการใช้สิ่งที่ดีที่สุดจะนำสิ่งที่ดีที่สุดกลับคืนมาเช่นกัน สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน
คำหมาก 4 คำ ( หมาก 4 ชิ้น  พลูทาปูนกินหมากม้วน  4 มวน)

ยาสูบ 4 กอก (มวน)

การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน

ข้าวสวยหรือข้าวเหนียว 1 จาน(ต้องใช้ข้าวที่หุงใหม่เท่านั้นและไม่มีการตักทานก่อนแล้ว) น้ำอ้อยหรือน้ำตาล

ใบตอง(ต้องเป็นใบที่สะอาดสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาด)

น้ำเปล่า 1 แก้ว น้ำหวาน 1 แก้ว เหล้า 1 แก้ว เบียร์ 1 แก้ว แล้วแต่สะดวก

ดอกไม้ 5 คู่ ธูป 3 ดอก เทียน 2 ดอก

วิธี การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน 

เริ่มจากหาที่วางพาหวาน ต้องเป็นที่โล่งแจ้งไม่ได้อยู่ใต้หลังคาหรือชายคา จากนั้นนำใบตองมาวางบนพื้นดินแล้วตักข้าวสวยกับน้ำตาลวางลงบนใบตอง จุดธูป เทียน วางดอกไม้บูชาพระแม่ธรณี และปักธูป เทียน ไว้ด้านหน้าใบตอง จากนั้นทำการบอกกล่าวหรือเชิญพระแม่ธรณีมารับของเส้นไหว้ และทำการเทน้ำ น้ำหวาน เหล้า เบียร์ ลงบนดินเพื่อเป็นการบอกกล่าว ให้ช่วยปกปักรักษาสิ่งของ สัตว์ หรือพืชพรรณธัญญาหาร ให้ได้ผลิตที่ดี หลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธี ต้องบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นอันขาด อาจจะไม่ได้มีผลเสียอะไร หากแต่จะส่งผลดีทางด้านจิตใจให้กับเราอีกด้วย เราชนรุ่นหลังควรเห็นคุณค่าและตระหนักถึงวัฒนธรรมที่กำลังจะเลือนหายไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับมา

Tags: การเส้นไหว้พระแม่ธรณี, การไหว้พระแม่ธรณี, กำลังเลือนหาย, ทำไมต้องเส้นไหว้, ธรณี, นับถือ, บูชา, บูชาแม่ธรณี, ปงพาหวาน, ประเพณี, พระแม่ธรณี, ยึดเหี่ยวจิตใจ, รุ่นสู่รุ่น, วัฒนธรรมอีสาน, สืบทอด, เส้นไหว้, แม่ธรณี, ไหว้

การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน ทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวอีสานที่กำลังจะเลือนหายไปอย่างช้าๆตามกาลเวลาเนื่องจากผู้คนเริ่มให้ความสนใจน้อยมากในปัจจุบัน ซึ่งคนสมัยโบราณให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มกิจการใหม่ การปลูกบ้านเรือน การเจิมรถใหม่ หรือแม้กระทั่งการเริ่มทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ก็ล้วนแล้วแต่จะต้องมีการเส้นไหว้พระแม่ธรณีหรือการปงพาหวานเพื่อเป็นการบอกกล่าวสี่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกปักรักษาซึ่งมีการนับถือกันมาอย่างช้านานเพื่อให้กิจการหรืออาคารบ้านเรือนหรือการทำอะไรใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จ ราบรื่น ปราศจากซึ่งปัญหาในภายภาคหน้าต่อๆไป โดยพิธีกรรมนี้คนอีสานเรียกว่า การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ปงในที่นี้หมายถึงการ วางลง หรือยกลง วางลงกับพื้นดินใช้ในการแก้บน จำเป็นต้องทำเฉพาะในช่วงเช้าก่อนเวลา 11 โมงเท่านั้น เน้นว่าจะต้องเป็นเวลานี้เท่านั้น

“อาจไม่มีผลเสียอะไรหากแต่จะส่งผลดีทางจิตใจให้เราอีกต่างหาก”

การเตรียมพาหวานต้องใช้อะไรบ้าง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เลือกจำเป็นต้องใช้สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น เพราะเราถือว่าการใช้สิ่งที่ดีที่สุดจะนำสิ่งที่ดีที่สุดกลับคืนมาเช่นกัน สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน
คำหมาก 4 คำ ( หมาก 4 ชิ้น  พลูทาปูนกินหมากม้วน  4 มวน)

ยาสูบ 4 กอก (มวน)

การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน

ข้าวสวยหรือข้าวเหนียว 1 จาน(ต้องใช้ข้าวที่หุงใหม่เท่านั้นและไม่มีการตักทานก่อนแล้ว) น้ำอ้อยหรือน้ำตาล

ใบตอง(ต้องเป็นใบที่สะอาดสมบูรณ์ไม่มีการฉีกขาด)

น้ำเปล่า 1 แก้ว น้ำหวาน 1 แก้ว เหล้า 1 แก้ว เบียร์ 1 แก้ว แล้วแต่สะดวก

ดอกไม้ 5 คู่ ธูป 3 ดอก เทียน 2 ดอก

วิธี การปงพาหวาน ประเพณีอีสาน 

เริ่มจากหาที่วางพาหวาน ต้องเป็นที่โล่งแจ้งไม่ได้อยู่ใต้หลังคาหรือชายคา จากนั้นนำใบตองมาวางบนพื้นดินแล้วตักข้าวสวยกับน้ำตาลวางลงบนใบตอง จุดธูป เทียน วางดอกไม้บูชาพระแม่ธรณี และปักธูป เทียน ไว้ด้านหน้าใบตอง จากนั้นทำการบอกกล่าวหรือเชิญพระแม่ธรณีมารับของเส้นไหว้ และทำการเทน้ำ น้ำหวาน เหล้า เบียร์ ลงบนดินเพื่อเป็นการบอกกล่าว ให้ช่วยปกปักรักษาสิ่งของ สัตว์ หรือพืชพรรณธัญญาหาร ให้ได้ผลิตที่ดี หลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธี ต้องบอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นอันขาด อาจจะไม่ได้มีผลเสียอะไร หากแต่จะส่งผลดีทางด้านจิตใจให้กับเราอีกด้วย เราชนรุ่นหลังควรเห็นคุณค่าและตระหนักถึงวัฒนธรรมที่กำลังจะเลือนหายไปอย่างไม่มีวันย้อนกลับมา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: การเส้นไหว้พระแม่ธรณี, การไหว้พระแม่ธรณี, กำลังเลือนหาย, ทำไมต้องเส้นไหว้, ธรณี, นับถือ, บูชา, บูชาแม่ธรณี, ปงพาหวาน, ประเพณี, พระแม่ธรณี, ยึดเหี่ยวจิตใจ, รุ่นสู่รุ่น, วัฒนธรรมอีสาน, สืบทอด, เส้นไหว้, แม่ธรณี, ไหว้